Sprawdzając stan prawny nieruchomości, minimalizujesz ryzyko przy kupnie lub sprzedaży

Decydując się na zakup lub sprzedaż nieruchomości, warto uzyskać rzetelne informacje o tym, jaki jest jej bieżący stan prawny. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych komplikacji, związanych z błędami w dokumentacji dotyczącej nieruchomości, które mogą narazić nowego właściciela na stratę cennego czasu i pieniędzy. Stan prawny nieruchomości stwierdza się przede wszystkim poprzez sprawdzenie aktualnych wpisów do Ksiąg Wieczystych a także upewnienie się, kto jest bieżącym właścicielem i czy na nieruchomości nie zalegają żadne nieuregulowane należności. Istotnym elementem całego procesu jest także uzyskanie zapewnienia, że nieruchomość ma "czystą" hipotekę, co oznacza, że nie ciążą na niej niespłacone kredyty.

Wszystkie te procedury są konieczne, ale niestety wymagają także czasu i dogłębnej znajomości właściwych przepisów prawa. Dlatego właściciele nieruchomości wystawianych na sprzedaż oraz osoby poszukujące domu, mieszkania czy innego lokalu mogą zlecić ocenę stanu prawnego naszym ekspertom, którzy sprawnie i szybko zajmą się całym procesem w imieniu klienta.

Stan faktyczny nieruchomości - warto wiedzieć, co tak naprawdę kupujemy

Uzyskanie rzetelnych informacji o stanie faktycznym nieruchomości jest niezbędne, zarówno dla sprzedającego jak i potencjalnego nabywcy. Stan faktyczny ocenia się na podstawie opinii ekspertów, którzy sprawdzają ogólnego stanu budynku i wyszukują usterki w instalacji gazowej, elektrycznej czy wodociągowej. Ważne jest, aby stan faktyczny nieruchomości sprawdzany był przez bezstronnych specjalistów, którzy na podstawie specjalistycznej wiedzy i doświadczenia wskażą potencjalne problemy i ich wpływ na wartość nieruchomości. Nasze biuro dysponuje odpowiednim personelem oraz sprzętem, aby przeprowadzić taką ocenę i przekazać klientowi wszystkie niezbędne informacje w sposób przejrzysty i czytelny.