Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe podane w procesie komunikacji / rejestracji / analityki / remarketingu będą przetwarzane w poniższych celach.

Komunikacja dotycząca udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie

Stosownie do treści art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuje, że:

 1. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora, polegający na konieczności przetwarzania danych w  celu udzielenia odpowiedzi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Michał Ciołecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Nieruchomości i Usług Geodezyjnych Michał Ciołecki, NIP: 7141987986, adres prowadzenia działalności: ul. Słowackiego 21 lok. 10, 21-100 Lubartów. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

 3. Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi w zakresie zleconych usług (w szczególności podwykonawcom, kurierom, księgowym) i odpowiednio zgodnie z udzielonymi upoważnieniami lub z zawartymi umowami powierzenia oraz organom władzy publicznej w przypadkach gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej lub wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały udostępnione, w tym do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron oraz ochrony praw i interesów stron.

 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji czynności, o których mowa w ust. 1. 

 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 7. Dane przetrzymywane będą:

a. w chmurze na serwerach pocztowych; 

b. na nośnikach mobilnych administratora danych;

c. w bazie danych administratora.

Realizacji zleconych usług

Stosownie do treści art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuje, że:

 1. Podstawą przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych osobowych do wykonania umowy lub podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Michał Ciołecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Nieruchomości i Usług Geodezyjnych Michał Ciołecki, NIP: 7141987986, adres prowadzenia działalności: ul. Słowackiego 21 lok. 10, 21-100 Lubartów. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

 3. Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi w zakresie zleconych usług (w szczególności podwykonawcom, kurierom, księgowym) i odpowiednio zgodnie z udzielonymi upoważnieniami lub z zawartymi umowami powierzenia oraz organom władzy publicznej w przypadkach gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej lub wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały udostępnione, w tym do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron oraz ochrony praw i interesów stron.

 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji czynności, o których mowa w ust. 1. 

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 8. Dane przetrzymywane będą:

a. w chmurze na serwerach pocztowych; 

b. na nośnikach mobilnych administratora danych; 

c. w bazie danych administratora.

Prezentacja ofert, Newslettera oraz przeprowadzanie kampanii marketingowych

Stosownie do treści art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że:

 1. Podstawą prawną jest uprzednio wyrażona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Michał Ciołecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Nieruchomości i Usług Geodezyjnych Michał Ciołecki, NIP: 7141987986, adres prowadzenia działalności: ul. Słowackiego 21 lok. 10, 21-100 Lubartów. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

 3. Dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom udzielającym wsparcia Administratorowi w zakresie zleconych usług (w szczególności podwykonawcom, kurierom, księgowym) i odpowiednio zgodnie z udzielonymi uprawnieniami lub z zawartymi umowami powierzenia oraz organom władzy publicznej w przypadkach gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej lub wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, do których zostały udostępnione, w tym do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron oraz ochrony praw i interesów stron.

 5. W sytuacji kiedy podstawą przetwarzania jest zgoda, dane nie będą przetwarzane po jej wycofaniu. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można zawsze ją odwołać. Gdy wpłynie do mnie taka prośba, Pani/Pana dane zostaną usunięte (chyba, że będę musiał je zachować ze względu na obowiązujące przepisy prawa lub mój prawnie uzasadniony interes). 

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji czynności, o których mowa w ust. 1. 

 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 9. Dane przetrzymywane będą:

a. w chmurze na serwerach pocztowych;

b. na nośnikach mobilnych administratora danych;

c. w bazie danych administratora.

Strona internetowa korzysta z plików cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być używane przez strony internetowe, aby zwiększyć wygodę korzystania z witryny.

Wszystkie najnowsze wersje popularnych przeglądarek zapewniają użytkownikom kontrolę nad plikami cookie. Użytkownicy mogą ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zaakceptowała lub odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie. Użytkownicy mogą również ustawić swoją przeglądarkę tak, aby powiadamiała o każdym wyświetleniu pliku cookie.

Nie korzystam z plików cookies, aby śledzić poszczególnych użytkowników lub ich identyfikować, ale aby zdobyć przydatną wiedzę o tym, jak jest używana moja witryna, abym mógł ją dla Pani/Pana ulepszać.

Na naszej stronie www korzystamy z następujących narzędzi

Google Analytics, popularnej usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. Google Analytics,aplikacjiktóra wykorzystuje pliki Cookies, aby pomóc mi analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z mojej strony internetowej.Aplikacje zliczają liczbę odwiedzających i podają ogólne informacje o ich zachowaniu - na przykład typową długość pobytu w witrynie lub średnią liczbę stron oglądanych przez użytkownika. Informacje generowane przez Cookies na temat korzystania z mojej strony internetowej (w tym adres IP) będą przekazywane i przechowywane przez Google.Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z mojej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie i świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo, lub gdy takie strony trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google.Google zobowiązuje się nie kojarzyć adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Firma Google prowadzi własną politykę prywatności, z którą możecie Pańśtwo zapoznać się tutaj:https://policies.google.com/privacy.

Jeśli nie chcesz otrzymywać spersonalizowanych reklam Google, możesz użyć narzędzia https://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout. Podstawą przetwarzania jest Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Google AdWords, czyli usługi analitycznej świadczonej przez Google Inc. oraz Conversion Tracking w ramach parametrów Google AdWords. Google AdWords wykorzystuje pliki Cookies, które zapisywane są na dysku twardymPani/Pana komputera (tzw. pliki „Conversion Cookie”) po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google. Te pliki Cookies tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osób. Jeśli odwiedzi Pani/Pan określone strony mojej strony internetowej, Google i ja będziemy mogli prześledzić, czy wejście na tę stronę nastąpiło w wyniku kliknięcia danej reklamy. Dane uzyskane w wyniku zastosowania konwersji plików Cookies są wykorzystywane do sporządzania raportów statystycznych dla klientów AdWords, stosujących śledzenie konwersji. Dzięki tym danym statystycznym mogę poznać całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli reklamę wyświetlaną przez Google i zostali przekierowani na stronę zawierającą znacznik śledzenia konwersji.Firma Google prowadzi własną politykę prywatności, z którą możecie Pańśtwo zapoznać się tutaj:https://policies.google.com/privacy.

Jeśli nie chcesz otrzymywać spersonalizowanych reklam Google, możesz użyć narzędziahttps://www.google.com/settings/ads/onweb#display_optout.Podstawą przetwarzania jest Artykuł 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Facebook pixel, to narzędzie analityczne udostępnione przez platformę społecznościową Facebook, które umożliwia śledzenie aktywności użytkowników na naszej stronie internetowej. Pixel zbiera dane o zachowaniach użytkowników, takie jak odwiedzane strony, podejmowane akcje czy informacje o przeglądanych produktach. Te informacje są wykorzystywane w celu analizy efektywności reklam, personalizacji doświadczeń użytkowników oraz optymalizacji naszych działań marketingowych. Firma Facebook prowadzi właśną politykę prywatności, którą możecie Państwo znaleźć tutaj:https://www.facebook.com/privacy/policy. Facebook Pixel gromadzi dane o aktywności użytkowników na naszej stronie internetowej w celu analizy i doskonalenia naszych działań marketingowych. Użytkownicy mogą być informowani o wykorzystaniu danych zebranych przez Facebook Pixel poprzez pliki cookie lub inne podobne technologie śledzenia. Te informacje są wykorzystywane w celu personalizacji treści i reklam, dostarczania użytkownikom spersonalizowanych doświadczeń oraz optymalizacji efektywności naszych działań promocyjnych.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Może Pani/Pan samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Pani/Pana urządzeń. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, może Pani/Pan dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Pani/Pana urządzeniu.

Może Pani/Pan w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Pani/Pan używa. Jeśli chce Pani/Pan usunąć pliki Cookies już znajdujące się na komputerze, proszę zapoznać się z instrukcjami oprogramowania do zarządzania plikami, aby zlokalizować plik lub katalog, w którym przechowywane są pliki cookie.

Bezpieczeństwo

Przetwarzając Pani/Pana dane osobowe stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych przed ich utratą, zmianą, kradzieżą lub dostępem osób nieuprawnionych.

Zabezpieczenia stosowane na stronie internetowej:

- Certyfikat SSL służący do szyfrowania transmisji danych

- Aktualizowanie oprogramowania

- Cykliczne audyty bezpieczeństwa