Jak powstaje mapa do celów projektowych?

Mapa do celów projektowych powstaje poprzez aktualizację mapy zasadniczej w obszarze otaczającym teren planowanej inwestycji w pasie co najmniej 30 metrów. W razie konieczności, mapa taka uzupełniana jest o dodatkową treść, zgodnie z wymogami aktualnych przepisów prawa.

Treścią mapy do celów projektowych są elementy ewidencji gruntów i budynków, zagospodarowania terenu a także sieci uzbrojenia terenu. Bardzo istotne jest również przedstawienie ukształtowania terenu w obszarze planowanej inwestycji oraz w pasie ją otaczającym.

Aktualizacja mapy następuje poprzez wykonanie pomiaru terenowego przez geodetę posiadającego odpowiednie uprawnienia zawodowe. Mapa do celów projektowych wymagana jest m.in. przez projektanta do sporządzenia projektu architektoniczno-budowlanego, np. plan zagospodarowania działki, który jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Inaczej rzecz biorąc jeżeli chcą Państwo zbudować garaż, dom bądź inny obiekt budowlany lub realizują Państwo inwestycje związane z uzbrojeniem terenu to niezbędne będzie wykonanie mapy do celów projektowych.

Skala mapy do celów projektowych

Skalę mapy zawsze należy dostosować do rodzaju wielkości obiektu lub całego zamierzenia budowlanego, przy czym należy pamiętać o:

  • skala map działek budowlanych nie powinna być mniejsza niż 1:500
  • skala map zespołów obiektów budowlanych oraz terenów budownictwa przemysłowego nie może być mniejsza niż 1:1000
  • skala map rozległych terenów z obiektami budowlanymi o dużym rozproszeniu oraz obiektami liniowymi może wynosić 1:2000

Kiedy potrzebujesz mapy do celów projektowych?

  • zaczynasz gromadzić dokumentację do rozpoczęcia budowy
  • masz mapę zrobioną kilka lat temu, która uległa dezaktualizacji
  • ustalasz z architektem, gdzie chciałbyś zbudować swoją wymarzoną inwestycję
  • potrzebujesz doprowadzić wodę, prąd, kanalizację lub gaz do budynku
  • utwardzasz wjazd na działkę z drogi, która należy do gminy lub powiatu

Aby sporządzić mapę do celów projektowych geodeta musi wiedzieć w jakiej miejscowości znajduje się działka, jaki ma numer geodezyjny.